Etik Değerler

Etik Değerler

  • Çevreye ve topluma saygı

  • Uluslararası standartlara, iş sağlığı ve güvenliğine bağlılık

  • Güvenilirlik

  • Dürüstlük

  • Şeffaflık

  • Sürdürülebilirlik